P O L I T Y K A  P R Y W A T N O Ś C I 

 

1.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy www.apartview.pl (zwanego dalej: „Serwisem”).

 

2.

Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest ApartView Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-972), Aleja Rzeczypospolitej nr 18, lok. 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000484258, NIP: 9512373499, REGON: 146949857,, zwana dalej: „ApartView Sp. z o.o.”

 

3.

ApartView Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.

§ 1 Jak zbieramy dane?

 

1.

ApartView Sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych oraz prawnych korzystających z Serwisu www.apartview.pl , zwanych dalej: „Użytkownikami”

 

2.

Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

 

a)

rejestracji Konta w Serwisie Internetowym;

 

b)

korzystania z formularza kontaktowego;

 

c)

zapisu na Newsletter;

 

3.

W przypadku rejestracji Konta w Serwisie, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail, określa login oraz samodzielnie ustala hasło dostępu do Konta w Serwisie.

 

4.

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane:

 

a)

adres e-mail;

 

b)

imię i nazwisko;

 

c)

numer telefonu.

 

5.

W przypadku zapisania się na Newsletter, Użytkownik podaje swój adres e-mail.

 

6.

Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 

7.

Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w naszym Serwisie.

§ 2 Sposób wykorzystania zebranych danych ?

 

1.

ApartView Sp. z o.o. wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu tj. rezerwacji i zawierania umów najmu pobytu czasowego apartamentów wakacyjnych.

 

2.

W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres wysyłane będą wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie.

 

3.

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, administrowania Serwisem, a także dostosowania do Użytkownika wyświetlanych reklam na stronach internetowych Serwisu.

§ 3 Cookies (Ciasteczka)

 

1.

Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez ApartView Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies to pliki tekstowe tworzone na komputerze Użytkownika, które są wykorzystywane przez nasz system do obsługi logowania w systemie oraz tworzenia statystyk. Pliki te są zupełnie nieszkodliwe dla danych Użytkownika oraz dla jego komputera. Warunkiem poprawnego działania cookies jest zaakceptowanie ich obsługi w przeglądarce internetowej oraz nie usuwanie plików z dysku.

 

2.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

3.

ApartView Sp. z o.o. może gromadzić adresy IP Użytkwonaików. Adres IP jest wykorzystywany przez ApartView Sp. z o.o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

 

 


§ 4 Dostęp Użytkownika do danych i zabezpieczenia

 

1.

Dane osobowe zbierane przez ApartView Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.).

 

3.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.

 

4.

ApartView Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Serwisie.

 

5.

Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. ApartView Sp. z o.o.  może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez ApartView Sp. z o.o.  roszczeń od danego Użytkownika.

 

6.

W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.

 

8.

W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Serwisie.

§ 5 Postanowienia końcowe

1.                ApartView Sp. z o.o.  dokładawszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony,jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.

2.                W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik możezgłaszać je poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@apartview.pl

3.                Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2017.

4.                Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdymczasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.