Regulamin

Regulamin najmu apartamentów ApartView


W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

 

 • 1. Apartament wynajmowany jest na doby. Doba pobytowa trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00 dnia następnego. Gość w ApartView nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu pokoju.
 • 2. W dniu przyjazdu należy uregulować z góry resztę opłaty za cały pobyt.
 • 3. W dniu wykwaterowania należy skontaktować się z obsługą ApartView i ustalić szczegóły zdania apartamentu. W przypadku wyjazdu przed planowanym terminem, nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane a opłacone dni.
 • 4. Osoby nie zameldowane w apartamencie mogą przebywać w nim od godziny 07:00 do godziny 22:00.
 • 5. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00
 • 6. Na terenie całego apartamentu oraz pomieszczeń gospodarczych (kuchnia, łazienka, przedpokój, klatka schodowa) obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA!
 • 7. Wniosek o przedłużenie pobytu poza okres obejmujący wcześniejszą rezerwację Gość powinien zgłosić Wynajmującemu co najmniej dobę przed datą ostatniego dnia pobytu. Wynajmujący uwzględni wniosek o przedłużenie pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 • 8. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu Gość powinien niezwłocznie poinformować Pracowników Apartview.
 • 9. Wszystkie usterki zgłoszone później niż w pierwszej dobie pobytu będą egzekwowane od aktualnych Gości.
 • 10. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione we wszelkich urządzeniach znajdujących się w apartamencie.
 • 11. Gość zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o szkodach wyrządzonych przez Niego podczas pobytu i do pokrycia wartości tych szkód
 • 12. Każdorazowo opuszczając Apartament w czasie pobytu, Gość jest zobowiązany do jego zabezpieczenia poprzez zamknięcie drzwi wejściowych oraz okien, a także poprzez wyłączenie płyty grzewczej, piekarnika i innych pracujących urządzeń elektrycznych.
 • 13. Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy oraz mienie w nich pozostawione.
 • 14. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, Apartview zobowiązuje się do udostępnienia apartamentu zastępczego, podobnego do apartamentu pierwotnie zarezerwowanego, o ile będzie takim dysponowała. W przypadku braku wolnego apartamentu. Apartview ma prawo anulować rezerwację.
 • 15. Apartview nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament oraz przerwami w dostawie mediów.
 • 16. Zabranie ze sobą zwierząt domowych dozwolone jest tylko w przypadku uprzedniej zgody Pracowników Apartview.
 • 17. Wszystkie przedmioty wchodzące w skład wyposażenia apartamentów (w tym ręczniki) są własnością ApartView. Kradzież będzie zgłaszana odpowiednim służbom oraz karana finansowo.
 • 18. Zgubienie kluczy skutkuje karą finansową 400 zł
 • 19. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w apartamencie oraz w budynku, w którym znajduje się lokal.
 • 20. Niestosowanie się do w/w zasad może skutkować natychmiastowym, wypowiedzeniem najmu bez zachowania prawa do zwrotu pieniędzy za pobyt.   
 • 21. Polityka ochrony danych osobowych Apartview Sp. z o.o. i Kristensen Group Investments Sp. z o.o. (spółki matki grupy kapitałowej) jest dostępna na stronach internetowych oraz w siedzibie tychże spółek.  

Drukuj